13 juni 2024

Wat moet er volgens u verbeterd worden aan wonen op ndsm?

De NDSM-werf in Amsterdam is een levendig en uniek woongebied. Het is al jaren een favoriete buurt voor veel Amsterdammers en toeristen. Toch zijn er ook een aantal problemen waar de bewoners mee te maken hebben. Als ouder van een kind dat op NDSM woont, wil je ervoor zorgen dat je kind veilig en comfortabel kan wonen. Daarom is het belangrijk om te weten wat er volgens u verbeterd moet worden aan wonen op NDSM.

Er is een duidelijk afwezigheid van gemeentelijke diensten in de buurt, waardoor de toegang tot basisvoorzieningen beperkt is. Er zijn maar weinig winkels, gezondheidscentra, supermarkten of scholen in de buurt, waardoor het moeilijk kan zijn voor de bewoners om hun dagelijkse behoeften te vervullen. Bovendien is er weinig openbaar vervoer, waardoor mensen met een auto afhankelijk zijn van auto’s voor hun dagelijkse verplaatsingen.

Een ander probleem dat wonen op NDSM moeilijk maakt, is het gebrek aan veiligheid. Veel bewoners voelen zich niet veilig door de aanwezigheid van veel wildplassers of dronken mensen in de omgeving. Ook de toename van criminaliteit en vandalisme op NDSM is een bron van zorg voor veel ouders.

Ten slotte is er een groot gebrek aan groene ruimte, waardoor het voor kinderen moeilijk is om buitenshuis te spelen of te genieten van de frisse lucht die nodig is voor een gezonde levensstijl. Dit maakt het ook moeilijker voor ouders om hun kinderen naar buiten te sturen om te genieten van de natuur.

Als ouder moet je ervoor zorgen dat je kind veilig en comfortabel kan wonen op NDSM. Het is belangrijk om te weten wat er verbeterd moet worden aan woning op NDSM, zodat je je kind kan voorzien van een goede levensomgeving met basisvoorzieningen, toegang tot openbaar vervoer, meer veiligheid en groene ruimte.

Wonen ndsm

Als ouder is het belangrijk om je kind te voorzien van een goede levensomgeving. Wonen op NDSM kan een uitdaging zijn, maar er zijn een aantal manieren waarop ouders hun kinderen kunnen voorzien van de benodigde basisvoorzieningen, toegang tot openbaar vervoer, meer veiligheid en groene ruimte.

Ten eerste moeten ouders ervoor zorgen dat hun kinderen toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals winkels, gezondheidscentra, supermarkten en scholen. Het is belangrijk dat ouders hun kinderen voorzien van de benodigde middelen om hun dagelijkse behoeften te vervullen. Ook moet er toegang zijn tot bus- en treinverbindingen, waardoor mensen met een auto minder afhankelijk zijn van auto’s voor hun dagelijkse verplaatsingen.

Ten tweede is het belangrijk dat er meer veiligheid wordt gecreëerd op NDSM. Er moet een betere samenwerking tussen de overheid, lokale politie en bewonersorganisaties plaatsvinden om criminaliteit en vandalisme te voorkomen. Ook moet er meer aandacht voor wildplassers en dronken mensen in de buurt komen, waardoor bewoners zich meer veilig voelen in de buurt.

Ten derde moet er meer groene ruimte worden gecreëerd op NDSM. Ouders kunnen samen met andere buurtbewoners actief zijn in het planten van bomen en het creëren van parkjes, waardoor hun kinderen buitenshuis kunnen spelen en genieten van de frisse lucht die nodig is voor een gezonde levensstijl.

Als ouder moet je ervoor zorgen dat je kind veilig en comfortabel kan wonen op NDSM. Door middel van toegang tot basisvoorzieningen, openbaar vervoer, meer veiligheid en groene ruimte kunnen ouders er samen met andere buurtbewoners voor zorgen dat hun kinderen optimaal kunnen genieten van het leven op NDSM.

Hoe ervaren ouders de bereikbaarheid van ndsm?

Ouders ervaren de bereikbaarheid van NDSM als goed. Met de bus en trein kunnen ze snel en eenvoudig reizen naar andere delen van de stad. Ook hebben ze toegang tot winkels, scholen, gezondheidscentra en supermarkten die binnen luttele minuten bereikbaar zijn. De buurt is ook voorzien van een goed netwerk aan fiets- en wandelpaden, waardoor ouders hun kinderen gemakkelijk kunnen vervoeren naar andere delen van de stad.

Ook zijn er verschillende maatregelen genomen om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Er zijn meer camera’s geplaatst, waardoor criminaliteit en vandalisme beter in de gaten kunnen worden gehouden. Ook heeft de lokale politie samengewerkt met bewonersorganisaties om meer aandacht te besteden aan wildplassers en dronken mensen in de buurt.

Tot slot hebben ouders toegang tot groene ruimte in NDSM, waardoor hun kinderen kunnen genieten van frisse lucht en spelen in parkjes. Ouders kunnen samen met andere buurtbewoners actief zijn in het planten van bomen, het creëren van parkjes en het verbeteren van de algemene leefomgeving.

In het algemeen ervaren ouders de bereikbaarheid van NDSM als goed. Er is toegang tot openbaar vervoer, basisvoorzieningen, veiligheid en groene ruimte waardoor kinderen optimaal kunnen genieten van het leven op NDSM.